ما و صفت ها

گربه ها بی چشم و رو نیستند. سگها پاچه گیر، گاوها گیج، خرها نفهم، گرگها دریده، روباه ها مکار، کلاغ ها دزد، موش ها کثیف و گرازها وحشی نیستند

صفتهای خودمون رو به حیوانات نسبت میدیدم. براشون صفت میسازیم و به خودمون نسبت میدیدم. چه صفت خوب چه بدش جالب نیست.

حیوانات غریزی عمل می کنند. کمی شبیه کودکی ما. هدف، منظور یا نیت خاص و بد ندارند. شبیه کودکان. 

ما کودکان رو می بخشیم و باهاشون بد رفتار نمی کنیم چون همیشه میگیم: دست خودش نیست که بچه اس. اما حیوانات رو نمی بخشیم و تنبیه می کنیم.

چقدر زجر کشیدم وقتی در خبر خوندم که شخصی چند روباه رو دار زده و وقتی ازش پرسیدن چرا؟ جواب داده درس عبرت بقیه روباها بشه که مرغهای منو نخورن

چقدر زجر می کشم وقتی با بیل دست گربه بیگناهی قطع میشه چون شاید از گرسنگی غذایی برداشته

چقدر زجر میکشم که حیوانات رو کتک میزنند که بار بیشتری ببره و چرا ایستاده. شاید از خستگی ایستاده

چقدر زجر می کشم که حیوانات سیرک چقدر کتک میخورن تا کاری شبیه ما انسانها یاد بگیرن

اینها مخلوقات خداوند هستند. هرکدام برای هدفی در طبیعت به وجود آمده اند و در جهتی گام برمیدارند و رشد می کنند که باید. به هدف غایی خلقت خودشون هم میرسن. دقیقا برعکس خیلی از ما آدمها

ندیدم حیوانی پشت حیوان دیگر حرف بزنه. تهمت بزنه. آبرو ببره. زیرآب بزنه. اما چیزهایی دیدم که درس گرفتم و به دیده تحسین نگاه کردم.

فقط در تخریب منابع طبیعی و دخالت در چرخه زیست و هر نوع استفاده ای از نعمتهای دنیا خودمون رو محق و محور هر چیز می دونیم. اما اینکه اگر ما برتر از همه طبیعت و مخلوقاتیم علت داره. ای انسان وقتی صاحب مقام هستی یعنی بر تو مسئولیت ها و انجام وظایفی هم هست.

خدایا تو را به عظمت یاد می کنم و به قدرت و زیبایی تحسین...

اشرف مخلوقات! همه طبیعت، همه کائنات و همه عالم برای چیزی که آفریده شده زندگی میکنه و نفس میشکه. تو چطور؟؟؟؟

/ 2 نظر / 44 بازدید
مریم

عالی بود رویاجونم ما آدم‌ها فکر می‌کنیم همه دنیا فقط و فقط برای ما آفریده شده. کاش حداقل فکر می‌کردیم برای همه آدم‌ها آفریده شده نه تنها برای من یک نفر هزارتا کاش وجود داره و هربار که این مطالب پیش میاد یه کاش دیگه به اون کاش‌ها اضافه می‌شه ناامید نیستم بالاخره یه روز درست می‌شه

اعظم

خیلی خوب گفتی افرین فک نمیکردم یه روز مث تو فکر کنم خالا رفتار تو کم کم رومن اثر گزاشته و فکر میکنم دنیا برای همس نه ما انسانها