گلهای غمگین باغچه دل من

وقتی به تو فکر می کنم

تمام ابرهای غم، بر روی قلبم سایه می اندازند

و چشمهایم نمناک می شوند و کم کم شروع به باریدن می کنند

من، صورتم را بین دستانم پنهان می کنم و می گریم

آنگاه اشکهایم از بین انگشتانم بر زمین می ریزند و تبدیل به گلهای سفید کوچکی رنگی می شوند که دل هر ببیننده ای را به درد می آورد

گلهای غمگینِ باغچه ی دلِ من 

ر.ص

/ 0 نظر / 90 بازدید