براي هميشه

حتی اگر دستت از من کوتاه باشد.....


بازهم موهایم را برایت بلند نگه می دارم....


دریچه ی قلبم را می بندم.....


مبادا غبار دوست داشتن کسی روی آن بنشیند...


مثل یک مرد؛ اززنی که به من سپرده ای.......


مراقبت می کنم

/ 0 نظر / 93 بازدید