کشف ماهیت

راه می‌رفت و با خودش فکر می‌کرد، نشست با خودش فکر می‌کرد، حتی خوابید هم با با خودش فکر کرد که: خدایا من نمیخوام عوض بشم. من خوب نیستم؟ اینهمه صبوری نمیکنم؟ من با بقیه مگه چیکار کردم؟ هرکسی از راه میرسه میخواد منو از من بگیره. بهونه‌اش هم احساسی و حساس بودن منه. میگه ضرر میکنی. میگه آسیب میبینی. میدونه چقدر حساسم بعد میگه یه کاری نکن اشکت رو دربیارم. بعد که پریشون میگم نه ..نه اینطوری نکنی یه وقت.. پیروزمندانه میخنده میگه اینطوری نباش. به خودت سخت نگیر اما اینقدر هم احساسی نباش.. میخوام بگم واسه احساسی نبودن باید خیلی به خودم سخت بگیرم اما نمیتونم بگم. سکوت میکنم.

مگه میشه ماهی ماهی نباشه؟ آب آب نباشه؟ پرنده پرنده نباشه؟ مگه هرچیزی ماهیتی نداره؟ ماهیت من هم عشقه. خمیره من عشقه. تو اینجوری آفریدی منو. پیشه‌ام عشق و جز عشق هیچ نیستم. عشق به هرچی که تو آفریدی. به یکی بیشتر به یکی کمتر. اما هست. پر رنگ و عمیق هم هست. چطور دلشون میاد اشکم اینطوری سرازیر بشه؟ خدایا نمیشد من طوری دیگه بودم؟ همه رو دوست دارم. اما بند‌ه‌های تو اذیتم میکنن. هرکسی هر داستانی دلش میخواد برای خودش میسازه. میگن نگران من هستند دوست دارم بهشون بگم اتفاقا من نگرانتون هستم. خدایا منم که از جنس توام. منم سرمست فریاد میزنم که: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست..... عاشقم... عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.. اما بنده هات یادشون رفته. آدمها رو میگم چون طبیعتت.. جاندارانت.. اصلا همه زمین و زمانت یادشون هست که عاشقند ..

دم سحر که شد... فهمید چی میخواد.. زیر لب زمزمه کرد: « ز خاک من اگر گندم برآید.. ازآن گر نان پزی، مستی فزاید.. خمیر و نانبا دیوانه گردد.. تنورش بیت مستانه سرآید.. مرا حق از می عشق آفریدست.. هم آن عشقم اگر مرگم بساید.. منم مستی و اصل من می عشق.. بگو از می بجز مستی چه آید؟ »

حالش بهتر شد و دیگه صبح شده بود. سلامی به دنیا کرد و بلند شد. مثل همیشه عاشق از در خونه زد بیرون...

/ 6 نظر / 37 بازدید
@

تو غمگین بنیش شادت کموا به زور قرآن تیر مدوا هی لاوه لاوه برخگم لاوه ارای دوریگت جرگم کواوه فیدای بالات بام روزی چوار جاره صبح و نیمرو عصر و ایواره [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل]

میلا

سلامممممم[پلک] اینکه ادم مهربون بااحساس باشه خیلی هم خوبه خیلییی تازشم همه بایدسعی کنن این طوری باشن ببین چه خوب موضوع رو فهمیدم[مغرور] همین بود دیگه[سوال] [ابرو]

نجلا

سلام عزیزم[گل] این دنیا و اصلا کل هستی بر پایه عشق آفریده شده دور گردون ها زموج عشـــــــق دان گر نبـــودی عشــق بفسردی جهان هر چه گویم عشق را شرح و بیــــان چون به عشق آیم، خجل باشـم از آن گر چه تفسیر زبان روشنگر اســــت لیــک عشـق بی زبـان، روشنتر است عقل در شر حش چوخردرگل بخفت شـــرح عشق و عاشقی هم عشق گفت آفتاب آمـــــــد دلیـــل آفـــتاب گــر دلیــــلت بایـــد از وی رو متاب علت عاشق زعــلت ها جــــداست عشـــق اســـطرلاب اسرار خداست [ماچ][قلب]

اعظم

خيلي موافقم و خيلي هم خوبه كاش ادميزاد بتونه اينطوري باشه كه خيلي كمه هركي هركسي رو واسه يه چيزي ميخواد ادمي كه عشق خالص داشته ابشه كمه دوست گلم

ساراي

رويا جون ما تورو همون جوري كه هستي دوستت داريم اگر هم خودت بخواي عوض بشي ما نميزاريم كه عوض بشي عزيزم[قلب][گل]

فاطمه

سلام دوست سرشار از عشق و مهربانی عزیزم درد داره وقتی از جایی می خوری که انتظار نداری اما باور دارم که عشق و مهربانی همیشه مرهم درده