گام اول

فاصله بین هیچ عاشق و معشوقی زیاد نیست

فقط یک گام است

اگر عاشق واقعی گام اول را بردارد، معشوق حقیقی حتما به سمتش خواهد دوید

خدایا، تو معشوق منی... گام اول را برداشتم

تو نیز مرا از فضلت بی نیاز کن

و دوستانم را...

 

پی نوشت: به نظر من بین آدمهای زمین هم این رابطه هست. واقعا گاهی فاصله فقط یگ گام هست و آن گام اول هست. من این عشق را بین خودم و خدا هم تعبیر کردم. میدونم خدای مهربون خرده نمیگیره از بنده خویش. خدایی که اینقدر بخشنده است که با کوچکترین کار نیک، پاداشها میدهد.

پی نوشت2: خدایا شکرت که به هرطرف نظر کنم هستی زنده و توانا و مهربان... به به عجب صفاتی... به به عجب خدایی

 

/ 4 نظر / 34 بازدید
گنجول

چه باک از آنکه می گوید، نخوان، ساکت، مگو وقتی خدایم در اولین دیدار می گوید بخوان ما چه ترس از ظلمت شبها، به هنگامیکه نور آسمانها و زمین آغوش بگشاید و می گوید عزیزم حاجتی داری اگر، اینک بخوان ما را، که من حاجت روا کردن برای بنده ام را دوست دارم.

اعظم

خیلی قشنگ بود . روزهات قبول و التماس دعا

نجلا

مثل همیشه لطیف و زیبا[گل] [ماچ][ماچ]

سمیه

خبلی قشنگ بود خوشمان امد دوستم نماز روزه هاتم قبول